Het is raar om deze tijd te zien als een nieuw begin; want we hebben daar -denk ik- allemaal een ander beeld bij. Ik noem het verandering, de verandering om ons heen en daardoor ook de verandering in onszelf. Dat laatste heeft nu de meeste lading, maakt emoties los en de vraag is: hoe ga je hiermee om. Bij sommigen is de paniek is er al vanaf, anderen worstelen daar nog steeds mee. Maar als de paniek wat zakt, maakt het plaats voor meer rust en voorzichtigheid. Iedereen beleeft deze periode op zijn of haar eigen wijze. Sommige mensen lopen gevoelsmatig even vast en weer anderen worden zich ineens bewuster van hun eenzaamheid. Hun wereld werd kleiner. Van de een op de andere dag moesten we thuisblijven, om vanuit huis te gaan werken of omdat er geen werk meer was. En ook daar gaan we allemaal op onze eigen manier mee om. We mochten geen familie meer bezoeken voor de veiligheid van elkaar. Dit heeft een enorme inpact gehad op ons allemaal. Het is iets wat wij niet echt kunnen bevatten. Ik denk dan ook dat iedereen met veel vragen zit, die niet of deels beantwoord kunnen worden. Er is geen echte duidelijkheid. Ook dat isfrustrerend, want je leest en hoort veel en twijfel steekt dan de kop op. Wie spreekt de waarheid in deze periode van het corona virus? Want we worden overladen met een schat aan meningen; iedereen heeft zijn of haar idee over deze ingrijpende periode. Elke mening is gevoelsmatig en gebaseerd op de ervaringen van de mens die het uitspreekt. Vanuit zijn of haar beleving, zijn of haar waarheid en ook dat is goed, zolang wij het niet gaan opdringen aan de ander, want laten we elkaars mening respecteren.

Kinderen gaan weer in deeltijd naar school en ook dat ging ongetwijfeld voor sommige ouders gepaard met gemengde gevoelens, want je wilt je kind od jezelf niet blootstellen aan extra risico’s. We kunnen niet alles van te voren weten en daarom is het belangrijk bij je eigen intuïtie te blijven en daar naar te handelen. Misschien herken je het, dat wanneer je gaat denken je eveneens gaat twijfelen. Veel later zeg je: ik wist het, ik had dat gevoel al…..

We merken ook dat triggers nu juist wat meer naar boven komen wat ons terugbrengt naar oude zaken vanuit het verleden waar wij nog iets mee moeten. Een herkenbaar gevoel vanuit het verleden. Mijn advies is: ‘Kijk waarom het je triggert en waar dit gevoel vandaan komt.’ Waarom raakt het je nog zo? Is dit iets wat je niet meer wilt ervaren/voelen? Wellicht heb je toen niets durven zeggen, en kom je nu tot de conclusie dat je het mag benoemen. Waarom het juist nu terugkomt geeft aan dat je toen niet je grenzen hebt aangegeven. Of je hebt dat wel gedaan, maar zonder dat het resultaat gaf, misschien was je niet duidelijk genoeg.

Duidelijk zijn in het moment is van groot belang om te groeien en je te ontwikkelen. Zo verdien je respect voor de dingen die jij doet en legt het uit waaróm je zegt wat je zegt of vindt. Schep duidelijkheid als iets of iemand jou onzeker maakt en jij niet weet waar je aan toe bent! Woorden zijn heel erg belangrijk op ieders levenspad en om een verandering in jou te bewerkstelligen, of om je te laten ‘zien’ aan de ander. Besef dat JIJ bepaalt hoe iemand zich gedraagt ten opzichte van jou. Onduidelijkheid schept altijd verwarring. Het punt is dat wij de mensen om ons heen niet kunnen veranderen, maar ze kunnen wel meegaan in onze normen, waarden en aangegeven grenzen. Als de ander hier niet in meegaat, heb je in alle gevallen de laatste keuze om hier al dan niet wat mee te doen!’

Ik zeg altijd: niemand is meer dan jij of ik ongeacht wat een ieder bereikt heeft en ongeacht zijn of haar status. Wij zijn allemaal mensen met gevoel en hebben allemaal het verlangen naar identiteit, liefde, respect, geluk en plezier. Het wordt nog een spannende periode, maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat wij letterlijk en figuurlijk een nieuw begin zijn ingegaan en dat alles anders wordt. Maar niet persé minder positief en wellicht een stuk interessanter. Los van het verdriet wat al geschied is en de pijn van de mensen die een familielid, een vriend, hun baan of bedrijf verloren hebben. Maar ook zij moeten door en het nieuwe begin omarmen, hoe moeilijk ook. Dit gaan we samen aan en komen er samen ook uit.

Ik wens iedereen gezondheid en liefde toe,

Liefs Elly

STAY SAFE