Wie is Elly Berkelder?

Mijn naam is Elly Berkelder. Op grond van een grote ervaring mag ik mijzelf een liefdevol helder voelend en helder wetend medium noemen.

Mijn overige specialismes zijn Life Coaching, in het bijzonder richting menselijke relaties. Ik ben een energetisch healer.

Mijn opleidingen in combinatie met de gave dat ik contact kan maken met het hiernamaals, stellen mij in staat om inzichten door te geven die voor de cliënt belangrijk zijn. Bedoeld om helderheid te verschaffen in hun problematiek waardoor zij hun levenspad weer voort kunnen zetten. 

Tegenwoordig geef ik ook online consults; in deze tijd een manier om elkaar toch persoonlijk te kunnen spreken. Ook readings en healings geef ik online. Mijn aangepaste prijzen in verband met Covid zie je onder op deze pagina. 

Bel me voor een consult

0316 849398

Online consult

Op deze – voor ons zware en moeilijke tijd-  geef ik online consults voor aangepaste tarieven. Ik merk om mij heen dat veel mensen daar behoefte aan hebben en op deze manier kom ik tegemoet aan die wens voor een kleine tegemoetkoming in de kosten. Je krijgt een luisterend oor, goede raad, een wijs advies, een healing of een reading op afstand. 

Ik geef mijn consult via Skype of Zoom, wat u wenst.

€12,50 / kwartier

€17,50 / half uur

€45,- / uur

Deze prijzen zijn vooraf te voldoen via Tikkie.

Praktijkbezoek

Naast een online consult, kun je ook een bezoek brengen aan mijn praktijk.

Consult: €65,- / uur

Consult en energetische healing: €75,- / uur

Mijn geschiedenis

Als meisje van zes is het begonnen met een steeds terugkerende droom die ik elke nacht doorleefde en die mij beangstigde. Als ik bang wakker schrok, rende ik snel naar de slaapkamer van mijn ouders, die mij troostten en dan weer terugbrachten naar bed. Om dan weer heel voorzichtig en stil bij hen in bed te kruipen, bang om maar niet te worden teruggestuurd.

Toen besefte ik natuurlijk nog niet wat dit allemaal betekende, waarom ik veel dingen zag en voelde. Ik wist en voelde wel dat ik anders was, reden waarom ik ook regelmatig geplaagd werd op school. Het was alles behalve gemakkelijk.

Jaren later, ik was inmiddels in de veertig, doorleefde ik dezelfde angsten alsof ik weer zes was. Maar met een bijzondere bijkomstigheid: ik voelde mensen aan, zag speciale dingen. Omdat het nog niet vertrouwd was voor mij en ik het associeerde met mijn angsten als kind, vroeg ik op dat moment hulp en begeleiding.

Tot op een avond de puzzel in elkaar bleek te passen. Ik sprak een goede vriend die mij in contact bracht met een medium: Kim Bourgonje. Het was Kim die ervoor heeft gezorgd dat ik met mijn gaven leerde omgaan. Later heeft zij mij doorverwezen naar een paragnost die ervoor gezorgd heeft dat ik er acht jaar lang totaal niet meer mee bezig was. Dit gaf mij de rust die ik nodig had voor dat wat komen ging.

Rond mijn vijftigste levensjaar kwam alles geleidelijk op gang. Opnieuw voelde ik mensen aan, zag ik dingen bij ze, maar ik kon er op dat moment opnieuw niets mee. Heel soms vertelde ik mijn vriendin dat haar man er was (hij was overleden) en dat hij nog wat belangrijke dingen te zeggen had, iets wat zich al jaren afvroeg. Tot mijn eigen verbazing mocht ik haar het verlossende antwoord geven. Dit was een mooi moment.

In de jaren die volgden heb ik puur voor vrienden en kennissen zo af en toe informatie mogen doorgeven, maar daar is het bij gebleven tot november 2012.

In november 2012 ben ik ervoor gegaan om deze gave, mijn missie, naar buiten te brengen, er daadwerkelijk wat mee te gaan doen. Het begon met informatie zoeken op het internet; ik wilde eigenlijk een paragnost of medium spreken, want bij mijzelf kan ik niets zien of voelen.

TOEVALLIG, maar zoals men zegt: toeval bestaat niet, kwam ik op de site van OprEchtemediums terecht, ik bekeek de consulenten, en zag TOEVALLIG het woord vacature. Ik heb dit aangeklikt, heb gesolliciteerd en werd aangenomen. De stap om te gaan werken op juist déze lijn heeft mij de nodige rust gegeven, naast heel veel voldoening en liefdevolle collega’s waar ik mee samenwerk.

Mijn praktijk

Het doorgeven van boodschappen

Met deze gave help ik mijn medemens een stukje op weg op zijn of haar levenspad. Het is bijzonder dat ik boodschappen mag doorgeven, dat ik word ingezet om kracht door te geven waar nodig, hulp waar gevraagd en verlichting als het donker is.

U kunt bij mij terecht voor

  • Energetische Healing
  • Een gesprek op basis van mijn helderziend, heldervoelend en helderwetend vermogen (medium)

Kosten reading/energetische behandeling
op locatie

  • Een reading (medium) € 60,- p.u
  • Een combinatie reading/energetische behandeling € 75,- p.u
    Het lichaam in balans brengen
  • Life coaching: prijs op aanvraag

Contactformulier

Tel oprechtemediums (box 15): 0909-1978

Kvk Arnhem: 59686715
Btw nr: NL081206173801

Privacy- en cookieverklaring
Disclaimer
Verwerkersovereenkomst